Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia

 1. Zarządzenie nr 6/2003 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia SZOZ w Niemodlinie.
 2. Zarządzenie nr 4/2004 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Niemodlinie z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy SZOZ w Niemodlinie.
 3. Zarządzenie nr 3/2005 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 4. Zarządzenie nr 4/2005 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania kontroli i obiegów dokumentów.
 5. Zarządzenie nr 6/2005 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia  19 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania sprzętem medycznym.
 6. Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania.
 7. Zarządzenie nr 3/2007 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia 4/2005 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania kontroli i obiegu dokumentów.
 8. Zarządzenie nr 5/2007 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 9. Zarządzenie nr 6/2007 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej.
 10. Zarządzenie nr 1/2008 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.
 11. Zarządzenie nr 2/2008 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 12. Zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy SZOZ w Niemodlinie.
 13. Zarządzenie nr 6/2008 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie instrukcji sporządzania kontroli i obiegu dokumentów.
 14. Zarządzenie nr 7/2008 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 15 grudzień 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 15. Zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 14 000 euro
 16. Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmiany do instrukcji sporządzania kontroli i obiegu dokumentów SZOZ w Niemodlinie.
 17. Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 5/2007
 18. Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 19. Zarządzenie nr 8/2009 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w SZOZ  Niemodlin.
 20. Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.
 21. Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczania osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 22. Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 23. Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie likwidacji magazynu.
 24. Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej.
 25. Zarządzenie nr 8/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nanoszenia zmian w błędnych zapisach dokumentacji medycznej pacjenta.
 26. Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
 27. Zarządzenie nr 11/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy SZOZ w Niemodlinie.
 28. Zarządzenie nr 12/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 29. Zarządzenie nr 13/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2010 r. zamiana zarządzenia 5/2007 w sprawie instrukcji inwentaryzacji i komisji inwentaryzacyjnej.
 30. Zarządzenie nr 14/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. zakażeń szpitalnych.
 31. Zarządzenie nr 16/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej – zmieniające zarządzenie nr 7/2010 z dnia 30 kwietnia 2010
 32. Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia  2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników SZOZ w Niemodlinie.
 33. Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.
 34. Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP.
 35. Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie opracowania, wdrożenia i funkcjonowania Systemy Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.
 36. Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej.
 37. Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany do instrukcji sporządzania kontroli i obiegu dokumentów SZOZ.
 38. Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w SZOZ w Niemodlinie.
 39. Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta.
 40. Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwizowania dokumentów.
 41. Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień i profilaktyki w zakresie WZW pracowników SZOZ.
 42. Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych w 2012 roku.
 43. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany do dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 44. Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku SZOZ w Niemodlinie.
 45. Zarządzenie nr 13/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej.
 46. Zarządzenie nr 14/2011 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez SZOZ w Niemodlinie.
 47. Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzania.
 48. Zarządzanie nr 2/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 19 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w SZOZ w Niemodlinie.
 49. Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w SZOZ w Niemodlinie.
 50. Zarządzanie nr 4/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zamówień na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych SZOZ w Niemodlinie.
 51. Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian zarządzenia nr 13/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
 52. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie  zasad gospodarki magazynowej.
 53. Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zamiany dnia wolnego od pracy.
 54. Zarządzanie nr 8/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie  przeprowadzania audytów wewnętrznych w 2013 roku w SZOZ w Niemodlinie.
 55. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie pracowniczych badań lekarskich.
 56. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 57. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie kwalifikacji pacjenta do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
 58. Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami pieniężnymi pacjentów przyjętymi na podstawie upoważnienia TP.
 59. Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia.
 60. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań SZOZ w Niemodlinie.
 61. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej i przeprowadzenia samooceny.
 62. Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli8 zarządczej w SZOZ w Niemodlinie.
 63. Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2009
 64. Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów i zadań SZOZ w Niemodlinie.
 65. Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia w sprawie zmiany dnia wolnego od pracy.
 66. Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie planu audytów na rok 2014.
 67. Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zasad szacowania ryzyka w SZOZ.
 68. Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w treści zarządzenia o przeprowadzeniu kontroli zarządczej nr 6/2013.
 69. Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej.
 70. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.
 71. Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
 72. Zarządzenie nr  3/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.
 73. Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
 74. Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia w sprawie zmiany regulaminu pracy w SZOZ w Niemodlinie.
 75. Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zespołu do spraw zakażeń szpitalnych.
 76. Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych  w 2015 r. w SZOZ w Niemodlinie.
 77. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 17 marca 2015 r.  w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.
 78. Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie monitorowania zakładowego.
 79. Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.
 80. Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 2 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad postepowania ze środkami pieniężnymi pacjentów przyjętymi od Poczty Polskiej na podstawie ich upoważnienia.
 81. Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 12 października 2015 w sprawie nowej instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 82. Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 12 października 2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2007
 83. Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 października 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku SZOZ w Niemodlinie
 84.  Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 października 2015 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w SZOZ w Niemodlinie.
 85. Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 17 listopada 2015 w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w 2016 roku w SZOZ w Niemodlinie.
 86. Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 87. Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany do instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w SZOZ w Niemodlinie.
 88. Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 11 lipca 2016 w sprawie powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej oraz zasad przeprowadzania samooceny w SZOZ w Niemodlinie.
 89. Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 września 2016 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.
 90. Zarządzenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27 września 2016 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 91. Zarządzenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 92. Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w 2017r. w SZOZ w Niemodlinie.
 93. Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30.12.2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 94. Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30.12.2016r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań - kontrola zarządcza.
 95. Zarządzenia nr 10/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30.12.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia.
 96. Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30.12.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w SZOZ
 97. Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 08.03.2017r. w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych.
 98. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 04.04.2017r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
 99. Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 12.09.2017r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania SZOZ w Niemodlinie.
 100. Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 29.09.2017r. w sprawie przeprowadzania pracowniczych badań lekarskich
 101. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 04.10.2017r. w sprawie wyznaczania dodatkowych  dni wolnych w 2017r.
 102. Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 04.10.2017r. w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej w SZOZ Niemodlin oraz wysokości opłat za odpisy i kopie dokumentacji.
 103. Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 30.10.2017r. w sprawie wprowadzenie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego.
 104. Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16.12.2017r. w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych w 2018r. w SZOZ w Niemodlinie.
 105. Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28.12.2017r. w sprawie wyznaczania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018r.
 106. Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 05.03.2018r. w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu.
 107. Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 07.03.2018r. w sprawie wdrożenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
 108. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 07.03.2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
 109. Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 05.04.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do księgi rejestrowej.
 110. Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16.08.2018r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania. w SZOZ w Niemodlinie.
 111. Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 24.12.2018r. w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych.
 112. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.01.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy.
 113. Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 06.03.2019r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.
 114. Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany do instrukcji sporządzania kontroli i obiegu dokumentów w SZOZ.
 115. Zarządzenie nr 42019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 06.06.2019r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy w SZOZ w Niemodlinie.
 116. Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 21.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w SZOZ w Niemodlinie.
 117. Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 27.12.2019r. w sprawie  zmiany Regulaminu Wynagradzania.
 118. Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2019r.  w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w 2020r. 
 119. Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2019r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
 120. Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2019r. w sprawie  zmiany Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. 
 121. Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2019r. w sprawie  zmiany zespołu ds. Kontroli Zarządczej.
 122. Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 01.01.2020r. w sprawie  instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów. 
 123. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 14.02.2020r. w sprawie  instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów. 
 124. Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 14.04.2020r. w sprawie  wprowadzenia zaleceń w związku ze stanem epidemii.
 125. Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 09.07.2020r. w sprawie  ustalenia dnia wolnego za święto przypadające 15.08.2020r.
 126. Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 10.07.2020r. w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.
 127. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.07.2020r. w sprawie zmian w instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów. 
 128. Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 23.10.2020r. w sprawie  ewidencji księgowej dot. Grantu z UE.
 129. Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 12.11.2020r. w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 130. Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 12.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia majątku  SZOZ w Niemodlinie.
 131. Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 04.12.2020r. w sprawie  ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające 26.12.2020r.
 132. Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 04.12.2020r. w sprawie zmiany zespołu ds. Kontroli Zarządczej.
 133. Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 07.12.2020r. w sprawie  rachunku kosztów.
 134. Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 07.12.2020r. w sprawie wyceny procedur medycznych.
 135. Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 11.12.2020r. w sprawie wprowadzenia naboru kadr w SZOZ w Niemodlinie.
 136. Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 11.12.2020r. w sprawie zmiany w Regulaminie zarządzania środkami ZFŚS.
 137. Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2020r. w sprawie  przeprowadzenia audytów wewnętrznych w 2021r. 
 138. Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości rachunkowej poniżej 130.000zł netto.
 139. Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2020r. w sprawie  powołania Inspektora Ochrony Danych. 
 140. Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 01.01.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w SZOZ w Niemodlinie.
 141. Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 09.04.2021r. w sprawie  ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające 01.05.2021r.
 142. Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 16.06.2021r. w sprawie  ewidencji księgowej dot. proj. POWER 20142020
 143. Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 13.09.2021r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy.
 144. Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 28.10.2021r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021r.
 145. Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 17.11.2021r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające 25.12.2021r. i 01.01.2022r. 
 146. Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 26.11.2021r. w sprawie  wyboru przedstawiciela pracowników SZOZ w Niemodlinie.
 147. Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 09.12.2021r. w sprawie  zmiany Regulaminu gospodarowania ZFŚS.
 148. Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie prowadzenia rejestru umów powyżej 500zł.
 149. Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy. 
 150. Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie wdrożenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
 151. Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w SZOZ w Niemodlinie.
 152. Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie  powołania Inspektora Ochrony Danych.
 153. Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 31.12.2021r. w sprawie powołania Komisji na potrzeby dokonania przeglądu danych osobowych w ZFŚS. 
 154. Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie z dnia 03.01.2022r. w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w 2022r. 
Wersja XML