Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Świadczeniobiorca wnioskuje o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

DOCWniosek o wydanie skierowania do ZOL (12,00KB)

Świadczeniobiorca występuje z wnioskiem do Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego:

DOCWniosek o przyj. (15,00KB)

DOCwniosek opiek. (16,00KB)

Do wniosku dołącza się:

W/w dokumenty składa się w administracji

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 4
49-100 Niemodlin

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 15.00

ZASADY PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO

 

 

ZAKRES USŁUG STACJONARNYCH

 

Wersja XML