Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymagane dokumenty

Świadczeniobiorca wnioskuje o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

DOCWniosek o wydanie skierowania do ZOL

Świadczeniobiorca występuje z wnioskiem do Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przyjęcie do zakładu opiekuńczo - leczniczego.

DOCWniosek o przyj.

DOCwniosek opiek.

Do wniosku dołącza się:

W/w dokumenty składa się w administracji

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 4
49-100 Niemodlin

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 - 15.00

Wersja XML