Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres usług stacjonarnych

 

 1. Świadczenia udzielane przez lekarza,
 2. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 3. Rehabilitacja ogólna, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 4. Świadczenia psychologa,
 5. Terapia zajęciowa,
 6. Leczenie farmakologiczne,
 7. Leczenie dietetyczne,
 8. Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
 9. Edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 10. Badania diagnostyczne w zakresie podstawowym.
Wersja XML