Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrakt z NFZ

Aktualnie realizujemy umowy zawarte z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym:

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Świadczenia w zakresie fizjoterapii  w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej

 

Wersja XML