Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misja

                        Misją Zakładu jest zapewnienie naszym pacjentom najwyższej jakości świadczeń medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Prowadzona polityka zarządzania jakością i wdrożone normy jakościowe są gwarancją dla pacjentów, że poziom oferowanej opieki zdrowotnej jest właściwy i nie może być niższy od zadeklarowanego w Polityce Jakości Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wersja XML